Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

Urządzenie pompujące do cieczy N 406


Pompa do gnojowicy ciągnikowa N 406 przeznaczona jest do wypompowywania gnojowicy, fekalii, ścieków komunalnych, wody oraz innych cieczy nie zawierających zanieczyszczeń stałych. Maksymalny wymiar zanieczyszczeń nie może przekraczać 15 mm.

Urządzenie to ma zastosowanie zwłaszcza w małych i średnich gospodarstwach rolnych i hodowlanych przy pracach gospodarskich, melioracyjnych lub na placach budowy do wypompowywania wyżej wymienionych cieczy do przewoźnych zbiorników z szamb, wykopów ziemnych czy zalanych pomieszczeń, np. piwnic.

Charakterystyka techniczna:N 406
Napędsilnik hydrauliczny
Obroty1560 obr/min
Maksymalna wydajność pompy1500 l/min
Długość węża5 mb
Długość przewodów hydraulicznych4 mb
Masa urządzenia (bez pływaka)37 kgProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez uwzględnienia w materiałach reklamowych. Niniejsze opracowanie nie może być traktowane jako oferta handlowa. Copyright(c) 2011 POM Augustów Sp. z o.o. i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych w ofercie maszyn rolniczych można uzyskać bezpośrednio o dealera firmy.