Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

Formularz zamówienia części do maszyn produkcji POM Augustów Sp. z o.o.

Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.
Osoba prywatna
Firma
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Poczta:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu/mieszkania:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Opis zamawianych części - proszę podać numery z katalogu:
 Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - – Zbigniew Walicki, rodo@optinex.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
  4. kategoria danych osobowych: dane zwykłe
  5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano ze źródeł własnych
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego