Rozsiewacz nawozów N 031 M i N 031 M/1

 • Opis
 • Dane techniczne
 • Multimedia
 • Pliki do pobrania
 • Zapytaj o produkt

Rozsiewacz nawozów N 031M i N 031M/1 jest przeznaczony do wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, pylistych i mieszanek nawozowych, wapna nawozowego oraz piasku i soli.

Wyposażenie dodatkowe:

N 031 MN 031 M/1
System wysiewuodśrodkowyodśrodkowy
Pojemność zbiornika0,32 m30,40 m3
Waga105 kg130 kg
Prędkość obrotowa WOM540 obr/min540 obr/min
Dop. ład. przy agreg. ciągnikiem klasy 0,6200 kg200 kg
Dop. ład. przy agreg. ciągnikiem klasy 0,9400 kg600 kg
Szerokość rob. przy siewie rzutowym nawozów granulowanych8 m8 m
Szerokość rob. przy siewie rzutowym nawozów pylistych5 m5 m
Wydajność przy siewie rzutowym nawozów granulowanych6 ha/h6 ha/h
Wydajność przy siewie rzutowym nawozów pylistych i krystalicznych4 ha/h4 ha/h

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez uwzględnienia w materiałach reklamowych. Niniejsze opracowanie nie może być traktowane jako oferta handlowa. Copyright(c) 2011 POM Augustów Sp. z o.o. i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych w ofercie maszyn rolniczych można uzyskać bezpośrednio o dealera firmy.
 Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – – Zbigniew Walicki, rodo@optinex.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
 4. kategoria danych osobowych: dane zwykłe
 5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano ze źródeł własnych
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
* pole wymagane