Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Ltd.   

The separators