Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie GmbH   

Düngerstreuer