Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie GmbH   

Die pneumatische Gebläse