Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Ltd.   

Municipal machines