OOO «Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie»

Контакт

OOO «Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie»
ул. Тытонёва 4
16-300 Августов


Bożena Koladenko-Gałęzia, тел.+48 87 643 34 76 внут. 110
факс +48 87 643 67 18
email: b.koladenko@pom.com.pl