Przenośnik przeładowczy ślimakowy hydrauliczny T 213

 • Opis
 • Dane techniczne
 • Multimedia
 • Pliki do pobrania
 • Warto zobaczyć
 • Zapytaj o produkt

Przenośnik przeładowczy ślimakowy hydrauliczny T 213 przeznaczony jest do rozładunku lub przeładunku materiałów sypkich takich jak: ziarno zbóż, nawozy granulowane z przyczep skorupowych na inne środki transportu drogowego np. typu TIR.

Występuje w wersji ze sterowaniem elektronicznym i sterowaniem ręcznym.

Zalety:

 • elektroniczne lub ręczne sterowanie siłownikami
 • szczelność transportu
 • wyeliminowanie strat materiału
 • nadaje się do załadunku ziarna siewnego
 • bezpieczeństwo pracy w wyniku braku odsłoniętych ruchomych części
 • małe zapotrzebowanie powierzchni roboczej
 • możliwość stworzenia całkowitej mechanizacji transportu
 • niski koszt eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych
Wydajność*do 150 t/h
Średnica wewnętrzna rury325 mm
Średnica ślimaka300 (mm)
Długość robocza przenośnika5,2 m
Wydajność pompy ciągnika75-100 l/min
Ciśnienie robocze14 MPa
* wydajność została określona dla pszenicy o wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%, wzrost zawilgocenia lub zanieczyszczenia ziarna może spowodować spadek wydajności. UWAGA! Wydajność końcowa przenośnika w dużej mierze zależy od utrzymania właściwych parametrów zasilania silnika hydraulicznego oraz kąta pochylenia platformy (przyczepy) – im szybciej podnosimy platformę tym wydajność układu jest wyższa.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez uwzględnienia w materiałach reklamowych. Niniejsze opracowanie nie może być traktowane jako oferta handlowa. Copyright(c) 2011 POM Augustów Sp. z o.o. i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych w ofercie maszyn rolniczych można uzyskać bezpośrednio o dealera firmy.

Montaż na przyczepie Wielton
 Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – – Zbigniew Walicki, rodo@optinex.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
 4. kategoria danych osobowych: dane zwykłe
 5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano ze źródeł własnych
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
* pole wymagane