Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Ltd.   

Contact

Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 4
16-300 Augustow

Paweł Zadworny, tel. +48 87 643-34-76 do 78 ext. 111
fax. +48 87 643 20 63

e-mail: p.zadworny@pom.com.pl