Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

Przystawka do siewu rzędowego

Przystosowanie rozsiewacza nawozów Motyl N031M do siewu rzędowego polega na zamontowaniu przystawki w miejscu tarczy rozrzucającej. Nawóz poruszając się po taśmociągu umiejscowionym na dnie kosza zasypowego trafia do rozdzielacza skąd elastycznymi rurami jest wysiewany w czterech rzędach. Zaletami siewu rzędowego są oszczędność nawozów, oraz precyzyjne dawkowanie.

przystawka do siewu rzędowego

Dane techniczne
Ilość rzędów4
Szerokość robocza2360 mm
Szerokość między rzędamimax 750 mm
Prędkość jazdy
-transportowa
-robocza

do 25 km/h
do 9 km/h
Prędkość obrotowa WOM/WPM540 obr/min
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez uwzględnienia w materiałach reklamowych. Niniejsze opracowanie nie może być traktowane jako oferta handlowa. Copyright(c) 2011 POM Augustów Sp. z o.o. i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych w ofercie maszyn rolniczych można uzyskać bezpośrednio o dealera firmy.