Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Ltd.   

Jubilee of the 60th anniversary of the Company's business activity ( 1957 – 2017)
and 20th anniversary of the Company's business activity POM Augustów Ltd ( 1997-2017)

Municipal machines